DUA KALIMAH

Aku Baca Dengan Menyebut Nama-Mu

Ya Rasul - Hafiz Hamidun



Bismillahirrahmanirrahim..بِسْمِ-اللهِ-الرَّحْمنِ-الرَّحِيم¤ ittaqullah ¤