DUA KALIMAH

Aku Baca Dengan Menyebut Nama-Mu

Dan Janganlah Kamu Berasa Hina dan Sedih Kerana Kamulah Yang Mulia

Bismillahirrahmanirrahim..

Kita hendaklah berterus terang bahawa Asasnya untuk kita menangani permasalahan ini adalah sebagai satu permasalahan Rabbani
bagi menentang musuh Allah. Dan musuh-musuh ini bukanlah semata-mata tentang perampasan tanah. Allah telah berfirman
kepada kita bahawasanya

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang
(yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak
mengetahuinya, sedang Allah mengetahui..." (al Anfal: 60).
Hendaklah kita mengetahui bahawa kekuatan yang pertama dan terpenting adalah kekuatan Iman yang melayakkan kita untuk
mendapat pertolongan Allah, yang mana dalam firmannya lagi: "...demikianlah menjadi kewajiban atas Kami menyelamatkan
orang-orang yang beriman" (Yunus: 103)

Maka janganlah kekuatan musuh dan orang yang membantunya menggerunkan kita kerana Allahlah yang lebih berkuasa lagi mulia.

Bagi Allahlah tentera-tentera di langit dan di bumi, dan dialah yang menetapkan orang-orang yang beriman serta melemparkan
perasaan gerun ke dalam hati-hati orang-orang kafir. "Hai orang-orang beriman, jika menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan
menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu" (Muhammad: 7) Dan barangsiapa yang berpegang kepada Allah nescaya Allah tidak
akan mensia-siakannya selama-lamanya, dan barangsiapa yang mengharapkan pertolongan selain daripada Allah, Allah akan
menghinakannya.

Maka ke atas orang-orang Arab dan Muslim ia perlulah menghayati permasalahan ini, sebagai peperangan untuk Allah dan untuk
memenangkan agama Allah di atas musuh Allah, serta membebaskan tanah tanah suci Islam daripada tangan musuh. Dengan niat ini
maka akan dituliskan syahid bagi setiap orang yang menemui Allah di dalam pertarungan ini, maka alangkah besar darjatnya. Inilah
dia jalan yang benar untuk menguasai pertarungan ganas ini, maka kerajaan-kerajaan Arab dan Islam hendaklah menyediakan
persiapan Rabbani di negaranya serta mempersiapkan rakyatnya untuk kewajiban mereka. Ia hendaklah memberikan kepada mereka
kebebasan, mengangkat kezaliman daripada mereka dan menghentikan setiap cara yang menjejaskan aqidah Islam ataupun
menyebabkan kelalaian pemuda. Maka media massa hendaklah diperbaiki supaya ia menjadi satu alat yang berkesan ke arah
pembinaan (Rabbani) ini.

Begitu juga kaedah-kaedah pendidikan yang bermanfaat lagi membina untuk mendidik generasi-generasi, kerana tiada nilai pun
untuk sebarang negara walaubagaimana kuat sekalipun keadaan material mereka, sekiranya rakyatnya lalai dan berpeluk tubuh
(leka).

Mungkin bermanafaat untuk kami menutup tulisan ini dengan ayat-ayat yang mulia yang telah diturunkan oleh Allah untuk
meningkatkan semangat juang Muslimin selepas kekalahan di dalam peperangan Uhud, yang mana di dalam firmannya:

"Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi
(darjatnya), jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itupun mendapat luka
yang serupa. Dan masa (kejadian dan kehancuran) itu. Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran);
dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) dan supaya sebahagian kamu dijadikanNya
(gugur sebagai) syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang
beriman (dari dosa mereka) dan membinasakan orang-orang yang kafir. Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga,
padahal belum nyata bagi Allah orang orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar" (Ali Imran:
139 - 142).

"Dan aku bermohon kepada Allah untuk mengambil tangan-tangan kita supaya kita menjadi orang-orang yang layak untuk
mendapat pertolongan dan dokongannya, ya Allah perkenankanlah!. Tidakkah aku telah sampaikan ya Allah, maka saksikanlah".


Dari pena Mustafa Masyhur

¤ ittaqullah ¤

0 comments: