DUA KALIMAH

Aku Baca Dengan Menyebut Nama-Mu

-Diungkap Bersama Air Mata..-

Bismillahirrahmanirrahim..
Sekarang ini saya masih lagi disini mencurah bakti sebagai seorang yang bekerjaya. Urusan kerja  belum selesai, mungkin 2 minggu atau berbulan –bulan saya perlu disini?..hanya Dia yang tahu. . saya menunggu coretan hidup yang indah tapi saya terima coretan hidup yang gundah..pasrahkan aku untuk hidup dalam landasan Mu yang penuh keihklasan agar dalam jiwaku tetap terkesan..melangkaui pahit jerih hidup yang penuh hiasan..

Ketika sebelum saya sujud.. saya terkesan dengan ungkapan doa yang tidak di dapati di tempat saya..sungguh menggetar jiwa...ragaku bagaikan luluh menghayatinya..lalu tahmid diungkap bersama air mata..

Kusyuk alunannya


Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha berkuasa, kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan  kami  rahmat   dan   nikmat,  sehingga   kami   dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan negara umat Islam khususnya negeri Selangor, sebagai negeri yang maju, sejahtera dan berkebajikan. 

Justeru kami pohon kehadrat-Mu ya Allah, tetapkanlah iman kami, tingkatkanlah amal kami, kukuhkanlah perpaduan kami, murahkanlah rezeki kami, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat,  suburkanlah jiwa kami dengan budi pekerti yang mulia, kembalikanlah kami ke jalan yang Engkau redhai, lindungilah kami daripada ujian-Mu yang berat seperti kemarau panjang, banjir besar, wabak penyakit, persengketaan, kemiskinan dan lain-lain, supaya dengan demikian, negeri kami akan sentiasa bertambah makmur dan berkat.

Engkau bukakanlah hati umat Islam, khususnya di Negeri Selangor untuk melaksanakan ibadah zakat sebagaimana yang telah Engkau fardhukan di dalam Al-Quran. Berkatilah hidup orang-orang yang melaksanakan tuntutan berzakat, menyayangi fakir dan miskin, sucikanlah harta dan jiwa mereka agar mereka hidup dalam keredhaan-Mu. Kau lindungilah golongan fuqara' dan masakin daripada kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan.

Huzaifah
kg nakhoda
kuala Lumpur


 ¤ ittaqullah ¤

0 comments: